Årsfesten 2/3-2019 inställd

Med anledning av att festkommitté inte kunde rekryteras vid årsmötet 2018 så har styrelsen tagit beslut på att ställa in årsfesten 2019.


Vi tar tacksamt emot intressenter till festkommittén och hoppas på att
kunna arrangera en fest 2020
Med vänlig hälsning
Styrelsen