Bli Medlem idag!

För att få en tävlingslicens behöver du
vara medlem i en klubb som är ansluten
till Svenska bilsportsförbundet, och då
är såklart Dalby MK det självklara valet.

Det är väldigt enkelt att bli medlem i Dalby Motorklubb

Fyll bara i formuläret nedan och klicka på “skicka”.

Inom ett par dagar så har du ett e-mail med uppgifter hur du betalar ditt medlemskap.

När medlemskapet är betalt kommer du få ett medlemskort per

post som bevis på ditt medlemskap.

Endast de som är folkbokförda på samma adress kan lösa familj-medlemskap, de ungdomar som har flyttat till eget måste lösa eget medlemskap.
Om du/ni löser familjemedlemskap vill jag att ni skriver alla som ingår i familjen + födelsedatum(snälla alla 10 siffrorna). Sedan finns där de ungdomar som har flyttat till eget !! Så måste dom lösa eget medlemskap.
Fylls endast i Vid Familjemedlemskap
Fylls endast i Vid Familjemedlemskap
Fylls endast i Vid Familjemedlemskap
Fylls endast i Vid Familjemedlemskap
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som PERSONNUMMER, ADRESS och TELEFONNUMMER. Syftet med en sådan behandling är för att kunna upprätthålla medlemsregister samt hantera ev. Tävlings och Funktionärs licenser hos Svenska Bilsports Förbundet. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas tills des att du på egen begäran önskar att de tages bort alt. Efter utträde ur klubben. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Svenska Bilsports Förbundet. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på info@dalbymk.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.